De opzet van het programma
Samenstelling van de stuurgroep
Stukken van de stuurgroep