Projecten

1. Sturing geven aan energiebesparing in vastgoedbeleid en technisch beheer
2. Integrale milieu-impact van concepten voor renovatie en onderhoud
3. Energiegebruik en binnenmilieukwaliteit
4. Energie-infrastructuur op wijk- en blokniveau
5. Monitoring energiebesparingsbeleid
6. Bewoners
7. Werkelijk Energiegebruik
Workshop Kennisoverdracht